top of page

Artist statement

Painting is the main medium of my art. I make seasonal pastel, acrylic and oil paintings, as well as watercolors. Each art form has its own charm and different possibilities for depicting things. 

Soft slides of colours, painterly imprint combined with graphic design and finding the essential through simplification are evident in my works. Creation is a play of imagination and detachment from reality. In my work, I highlight the absurdity or meaningfulness of life, the power of colours and the symbolism of content. 

My work is a dialogue between conscious and intuitive. 

 

Maalaus on taiteeni pääasiallinen medium. Teen kausittain vaihdellen pastelli-, akryyli-, ja öljymaalauksia, sekä akvarelleja. Jokaisessa taiteenlajissa on oma viehätyksensä ja erilaiset mahdollisuudet kuvata asioita. 

Värien pehmeät liukumat, maalauksellinen jälki yhdistettynä graafisuuteen ja oleellisen löytäminen pelkistämällä näkyvät teoksissani. Luominen on mielikuvituksen leikkiä ja irtautumista todellisuudesta. Tuon esille töissäni elämän mielettömyyttä tai mielekkyyttä, värien voimaa ja sisällön symboliikkaa. 

Työskentelyni on tietoisen ja intuitiivisen vuoropuhelua. 

 

 

bottom of page